АЛУМНИ

Истакнути алумнисти

* Амела Малићевић

* Даница Коцевска

* Мирољуб Стојчић

Студенти који успешно граде своју каријеру

* Сања Павловић

* Тања Павловић

* Милица Денић Ристић

* Кристина Јовановић

* Драгана Алексић

* Марија Митић Димитрашковић

* Марко Ђорђевић

Шта је Алумни?

Алумни је популарни назив (латинског порекла, старатељство, штићеник) за бивше студенте неке високошколске установе. Алумни (латински множина од „lаumnus“) значи бивши припадник неке установе, најчешће универзитета, који остаје у вези с њом. Алумни су уобичајена удружења у свету, а на неким универзитетима имају дугогодишњу традицију.

Мисија Клуба
Мисија Алумни клуба Педагошког факултета у Врању Универзитета у Нишу је успостављање велике заједнице Факултета и бивших студената у циљу унапређења квалитета рада и живота на Факултету, ширег промовисања и ангажовања образовних и истраживачких капацитета Факултета, као и унапређења професионалних квалитета и друштвеног живота алумниста Факултета.

Визија Клуба
Визија Алумни клуба је да се заједница Факултета и алумниста ствара кроз отворену комуникацију у којој ће представници Факултета учити о потребним променама образовних и стручних програма, о правцима даљег развоја образовних и истраживачких потенцијала Факултета као и да се, кроз разноврсне активности Клуба и програме целоживотног учења, омогући алумнистима да стекну нова професионална знања и да унапреде квалитет свог друштвеног живота.

Циљеви Алумни клуба Педагошког факултета у Врању

Циљ Клуба је успостављање и одржавање везе између Факултета и дипломираних студената као и подстицање сарадње између факултета, установа и предузећа у којима су запослени. Педагошки факултет у Врању Универзитета у Нишу жели успоставити трајну везу са својим дипломираним студентима и информисати их о свим развојним плановима и програмима образовања. У том смислу, комуникација са дипломираним студентима један је од важних задатака. Бивши студенти могу утицати на осмишљавање стратегије развоја Факултета, утицати на профилисање нових наставних планова и програма, помагати у маркетингу и самој промоцији Факултета.


Главни циљеви Алумни клуба Факултета су:
1. успостављање активне заједнице и одржавање веза између Факултета и његових бивших студената који су дипломирали, магистрирали и докторирали;
2. међусобно повезивање свих некадашњих студената кроз дружења и размену искустава;
3. развијање сарадње између Факултета и установа, предузећа и институција у којима раде некадашњи студенти;
4. размена стручних и пословних информација између чланова Клуба;
5. промоција и унапређење делатности Факултета;
6. успостављање сарадње са другим Алумни организацијама из земље и региона;
7. саветодавна подршка од стране свршених студената унапређењу рада Факултета и провођења ефикаснијег научно-истраживачког рада на Факултету;
8. помоћ при запошљавању чланова удружења.

Чланство у Клубу
Чланство у Алумни клубу Педагошког факултета у Врању је добровољно, као и учешће у његовим активностима. Завршавањем студија на Педагошком факултету у Врању и попуњавањем Обрасца за пријем, аутоматски се стиче право чланства у Алумни клубу Факултета.

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈЕМ